ดาวน์โหลด

งานประชาสัมพันธ์

ที่ หัวข้อเรื่อง ไฟล์แนบ
1 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด้านทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระนวน ดาวน์โหลด
2 รวมปกโครงการจบ ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
3    

งานทะเบียน

ที่ หัวข้อเรื่อง ไฟล์แนบ
1 ตัวอย่างรูปถ่ายที่ใช้ติดใบระเบียนผลการเรียน ดาวน์โหลด
2    

งานการเงิน

ที่ หัวข้อเรื่อง ไฟล์แนบ
1    
2    

งานบุคลากร

ที่ หัวข้อเรื่อง ไฟล์แนบ
1    
2    

งานทวิภาคี

ที่ หัวข้อเรื่อง ไฟล์แนบ
1    

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ที่ หัวข้อเรื่อง ไฟล์แนบ
1 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาใหม่ 63 ดาวน์โหลด