สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครูประจำแผนกวิชา

นายอรรณพน์ สีทำมา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายสุภิสิทธิ์ อุ่นอ่อน
พนักงานราชการ
นายธนงศักดิ์ นิลเขต
พนักงานราชการ
นายสัญญา ไชยเดช
ครูพิเศษสอน