หน้าหลัก

previous arrow
next arrow
Slider
Slider
 • วิทยาลัยการอาชีพกระนวน เปิดบ้านอาชีวะศึกษาสู่เส้นทางโลกอาชีพ  >>คลิกที่นี่<<
 • ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด้านทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระนวน  ดาวน์โหลด 
 • ปฎิทินการออกประชาสัมพันธ์โครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด
 • ประกาศประชาวิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการโรงแรม  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 23 มกราคม พ.ศ 2563  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 20 กันยายน พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 30 กรฎาคม พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 3 พฤษพาคม พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 3 พฤษพาคม พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 9 เมษายน พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด