หน้าหลัก

Slider
 • ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูพิเศษสอน >>คลิกที่นี่<<
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสอบความรู้ทั่วไป (ครูพิเศษสอน) >>คลิกที่นี่<<
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 2 อัตรา >>คลิกที่นี่<<
 • วิทยาลัยการอาชีพกระนวน เปิดบ้านอาชีวะศึกษาสู่เส้นทางโลกอาชีพ  >>คลิกที่นี่<<
 • ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด้านทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระนวน  ดาวน์โหลด 
 • ปฎิทินการออกประชาสัมพันธ์โครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด
 • รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
 • ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสอบความรู้ทั่วไป (ครูพิเศษสอน) >>คลิกที่นี่<<
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 2 อัตรา >>คลิกที่นี่<<
 • วิทยาลัยการอาชีพกระนวน เปิดบ้านอาชีวะศึกษาสู่เส้นทางโลกอาชีพ  >>คลิกที่นี่<<
 • ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด้านทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระนวน  ดาวน์โหลด 
 • ปฎิทินการออกประชาสัมพันธ์โครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด
 • รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
 • ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
 • ประกาศประชาวิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการโรงแรมดาวน์โหลด
 • ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ดาวน์โหลด 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 23 มกราคม พ.ศ 2563  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 20 กันยายน พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 30 กรฎาคม พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 3 พฤษพาคม พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 3 พฤษพาคม พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 9 เมษายน พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด

วารสารประชาสัมพันธ์

งานกิจกรรม

ส่งท่านรองผู้อำนวยการ

วัน พฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร ร่วมเดินทางไปส่ง นายอดิศร ซาซุม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานความร่วมมือ ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฯ

เลี้ยงส่ง รองผู้อำนวยการ และครู ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ ณ วก.กระนวน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระนวน นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ร่วมแสดงความยินดีให้กับ รองผู้อำนวยการ และครู ที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน และที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่

มอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันไวรัส(covid 19)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยการอาชีพกระนวนได้จัดพิธีมอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส (Covid 19) โดยมี นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอกระนวน ประธานในพิธี ซึ่งประกอบไปด้วย #หน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับกิ่งกาชาดอำเภอกระนวน ,#ที่กดเจลล้างมือ จำนวน 3 ตัว ให้กับ รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน และ #ที่กดเจลล้างมือ จำนวน 2 ตัว ให้กับสถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวน ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

โครงการตรวจซ่อมอุปกรณ์เครื่องรับสัญญานดาวเทียม DLTV

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ออกสำรวจจานรับสัญญาณดาวเทียม ในโครงการตรวจซ่อมอุปกรณ์เครื่องรับสัญญานดาวเทียม DLTV การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้แก่โรงเรียนในหน่วยงาน สพฐ. และ สพป. ขอนแก่นเขต 4 ในเขตพื้นที่ อำเภอกระนวน ซำสูง และน้ำพองบางส่วน