หน้าหลัก

Slider
 • ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 9 ประเภท ประจำปีการศึกษา 2563 
 • แจ้งข้อกำหนด กติกาเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ 63>>คลิก<<
 • ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูพิเศษสอน >>คลิกที่นี่<<
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสอบความรู้ทั่วไป (ครูพิเศษสอน) >>คลิกที่นี่<<
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 2 อัตรา >>คลิกที่นี่<<
 • วิทยาลัยการอาชีพกระนวน เปิดบ้านอาชีวะศึกษาสู่เส้นทางโลกอาชีพ  >>คลิกที่นี่<<
 • ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด้านทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระนวน  ดาวน์โหลด 
 • ปฎิทินการออกประชาสัมพันธ์โครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด
 • รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
 • ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
 • ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นข้อเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>คลิกที่นี่<<
 • ประกาศประชาวิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการโรงแรมดาวน์โหลด
 • ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ดาวน์โหลด 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 23 มกราคม พ.ศ 2563  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 20 กันยายน พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 30 กรฎาคม พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 3 พฤษพาคม พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 3 พฤษพาคม พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 9 เมษายน พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด
 • เอกสารรายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ 2562  ดาวน์โหลด

วารสารประชาสัมพันธ์