แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ครูประจำแผนกวิชา

นายสัญญา แก้วใส
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
นายรังษี เวียงวิเศษ
พนักงานราชการ
นางสาวปวิชญา จันทร์สนิท
ครูพิเศษสอน