งานทะเบียน

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

นายอรรณพน์ สีทำมา

หัวหน้างานทะเบียน
ตำแหน่ง ครู คศ.1
โทรศัพท์ : 089-5699779

ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ ภูผิวฟ้า

ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 082-8561908

นายสัญญา ไชยเดช

ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 080-4167214

นางสาวอารยากร แสนโยธา

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 085-4575079

นางสาวภัชรินทร์ โคตรแสง

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 094-2748884