งานประชาสัมพันธ์

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

นายสงคราม สงครินทร์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ตำแหน่ง ครู คศ.2
โทรศัพท์ : -

นายโชคชัย พรมถาวร

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 085-0056800

นายสุภิสิทธิ์ อุ่นอ่อน

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 083-3324336

นายธนกร โคกสีอำนวย

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 098-8159914

นายขจรเกียรติ แก้วเบ้า

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 099-0364148

นางสาวอภาภรณ์ ขุนสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : -

นายวรเชษฐ์ มั่งศิลป์

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 088-0609499