งานครูที่ปรึกษา

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

นายนันธสอน มัธยม

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 080-7659168

นางสาวปนัดดา อาจดวงดี

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทศัพท์ : 081-0471413

นายธนงศักดิ์ นิลเขต

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 087-2211094

นางสาวปาลิดา สรวงศิริ

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 088-7392741

นายธนกร โคกสีอำนวย

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
ตำแหน่ง คครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 098-8159914

นางสาวนภัสสร บรรดิษฐ

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 081-2606570

นางสาวรัตนาภรณ์ มีธรรม

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : -