งานสวัสดิการนักเรียนฯ

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

นางสาวปนัดดา อาจดวงดี

หัวหน้างานสวัสดิการฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 081-0471413

นายสายยัณ ภูกองนาค

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 061-0500416

นายนันธสอน มัธยม

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 080-7659168

นายธนกร โคกสีอำนวย

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการฯ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 098-8159914

นางสาวจุฑาลักษณ์ เศษรักษา

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : -