การออกตรวจและติดตามการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น

25 กรกฎาคม 2565 อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้วิทยาลัยการอาชีพกระนวน นำโดยนายสมรักษ์ พระสลัก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน ประธานกรรมการ และว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร รองผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการพร้อมคณะกรรมการติดตาม ได้ออกตรวจและติดตามการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์