กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสมรักษ์ พระสลัก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ ชัยภิบาล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์ฯ นายปรีชา คำภู นายสุภิสิทธิ์ อุ่นอ่อน นางอุไรวรรณ คำภู และนายสงคราม สงครินทร์ ให้ข้อมูลข่าวสารนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ในวันที่ 2 ของการเปิดภาคเรียน 1/2565