ขอเชิญร่วมประกวด

ขอเชิญร่วมประกวด Prime Minister’s Adward for Health Promotion Innovation 2021

สสส. บ่มเพาะ “นวัตกรรุ่นเยาว์” ดึงศักยภาพเยาวชนร่วมแก้ปัญหาสุขภาวะของชาติ ชวนส่งไอเดียสร้างสรรค์ ชิงรางวัลเกียรติยศ Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021 พร้อมโอกาสพัฒนา ต่อยอด ใช้จริง!

สำหรับโจทย์การประกวด คือ นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยง หรือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน 8 ประเด็น ได้แก่

1.ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2.ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่

3.ลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนน

4.เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ และอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

5.เพิ่มกิจกรรมทางกาย หรือลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

6.สร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะทางเพศ 7.การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

Leave a comment

Your email address will not be published.