📢วิทยาลัยการอาชีพกระนวน✨ 
✨ขอแสดงความยินดี✨ ________________________________

📌ได้ผ่านการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการสถานศึกษา” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
📌 นางพวงผกา พรมราช
📌 นางสาวนิราวรรณ ภูหงษ์
📌 นายสัญญา เคนทรภักดิ์
📌 นายสัญญา แก้วใส
📌 นายวรวุฒิ กกขุนทด