ขอแสดงความยินดี

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ที่ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2563