ข่าวประชาสัมพันธ์

นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวนพร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

Read More »