งานการค้า

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

นางสาวบุหลัน อาสาสนา

หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
โทร : 083-1436915

นางสาวมารศรี เลพล

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 087-9500742

นางสาวดวงจันทร์ ศิริอามาตย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 098-2702778

นายศุภวัฒน์ เหมะธุลิน

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 087-2347915

นางสาวกานต์สุภา สุนทรวงษ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 081-9643839

นางสาวนภัสสร บรรดิษฐ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 081-2606570