งานการบัญชี

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

นางสาวดวงจันทร์ ศิริอามาตย์

หัวหน้างาน งานบัญชี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 098-2702778

นางสาวจินตพร ลุนใบ

เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 064-4366138