งานศูนย์บ่มเพาะฯ

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

นางสาวดวงจันทร์ ศิริอามาตย์

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 098-2702778

นางสาวดวงใจ ทองโพธิ์

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 096-5499670