ชาวกระนวนไม่ทิ้งกัน
นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน พร้อมด้วย
นายถาวร หงษา รองผู้อำนวยการ
ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร รองผู้อำนวยการ
นางอารีย์ มูลดามาตย์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู เป็นตัวแทน ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้ตัวแทนชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอกระนวน เพื่อนำไปให้ผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ COVID -19 ที่เดินทางมาจากกลุ่มจังหวัดพื้นที่ความเสี่ยงสูง

Leave a comment

Your email address will not be published.