ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน ทักษะงานฝีมือ ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน ทักษะงานฝีมือ ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 ณ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพกระนวน