วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

Kranuan Industrial and Community Education College

ผู้บริหารวิทยาลัยปัจจุบัน

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ

ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเกียรติศักดิ์ ชัยภิบาล

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ว่าที่ร.ต.ไชยา ทับวิธร

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นางอารีย์ มูลดามาตย์

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายถาวร หงษา

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ