วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

Kranuan Industrial and Community Education College

ทำเนียบผู้อำนวยการ

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ

ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ – ปัจจุบัน

นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า

ปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

นายมงคล เจตินัย

ปี พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘

นายชาญทนงค์ บุญรักษา

ปี พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๖

นายอธิป นนทะลี

ปี พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๐

นายการุณย์ นาควิชานนท์

ปี พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๔๙

นายวีระพล วระวิบุล

ปี พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๔๖

นายสงวน นิธากร

ปี พ.ศ.๒๕๓๘ - ๒๕๔๔