นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม