บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา กับ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายถาวร หงษา รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน และ ว่าที่ร.ต.ไชยา ทับวิธร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ในการรับนักศึกษาเพื่อฝึกอาชีพตามระบบทวิภาคีระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพกระนวน กับ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด โดยใช้รูปแบบการออนไลน์ ลดปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)