บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการจัดการด้านอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพกระนวน กับ บริษัทโตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด