📌 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565