ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหลังคมคลุมอเนกประสงค์ ขนาด 30 x 40 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • สำเนาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
  • คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐาน