ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)