วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

Kranuan Industrial and Community Education College

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระนวน กำหนดการรับเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019