ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์พร้อมเวที ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"