ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้หน่อยค่ะ "ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"