นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพกระนวน เข้าร่วมชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2564 ประจำวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ในประเด็นของการฉีดวัคซีนให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป