มอบหุ่นยนต์สู้ภัยโควิด-19 KIC 3Robot

วันที่ 29 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางหลังใหม่จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวนพร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียนร่วมมอบหุ่นยนต์สู้ภัยโควิด-19 ตัวที่ 3 ภายใต้ชื่อ KIC 3Robot ให้กับนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ โดยส่งต่อให้ ปลัดอาวุโส อำเภอพล เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาลพล นำไปใช้ประโยชน์ในการส่งยา ตลอดจนอาหาร และบรรทุกสิ่งของ นน.ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ส่งต่อไปยังผู้ป่วย โดยมีนายทวิช พิมพะ นายอำเภอกระนวน เป็นตัวแทนร่วมมอบ