ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)