รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง พนักงานขับรถ