วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ บรมราชินี

๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพกระนวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ บรมราชินี ณ หอประชุมอำนวยการ