วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยการอาชีพกระนวนเข้ารับวัคซีน ไฟเซอร์เข็มที่ 1 รอบที่ 3 เตรียมการเปิดเรียนแบบออนไซต์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนเข้ารับวัคซีน ไฟเซอร์เข็มที่ 1 รอบที่ 3 เตรียมการเปิดเรียนแบบออนไซต์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกระนวน