วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายสมรักษ์ พระสลัก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน มอบหมายให้ นางอารีย์ มูลดามาตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้ข้อมูลข่าวสารนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง