โครงการปลูกป่า อาสารักษ์โลก และวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายสมรักษ์ พระสลัก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการปลูกป่า อาสารักษ์โลก และวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน