วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยการอาชีพกระนวนเข้ารับวัคซีน ไฟเซอร์เข็มที่ 2 เตรียมการเปิดเรียนแบบออนไซต์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนเข้ารับวัคซีน ไฟเซอร์เข็มที่ 2 เตรียมการเปิดเรียนแบบออนไซต์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกระนวน