วันปิยมหาราช ประจำปี 2564

ผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2564
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
📅 เมื่อวันที่ 23 ต.ค.64
📌ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอกระนวน จ.ขอนแก่น