วันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
#104ปีพระราชทานธงชาติไทย
ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน