วันเปิดภาคเรียน 2/2564
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายปรีชา คำภู กล่าวต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เวรประจำวันนักเรียนนักศึกษาช่างยนต์เข้าแถวอย่างมีระเบียบตามมาตรการลดการแออัด และเคารพครูผู้สอน โดยการไหว้ครูและมีการให้เดินแถวอย่างเป็นระเบียบก่อนและหลังเลิกชั้นเรียน สนองนโยบาย
“อาชีวศึกษา ยกกำลังสอง”และมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019