วางแผนการดำเนินงานประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๗ มิถุยนายน ๒๕๖๕ นายสมรักษ์ พระสลัก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน ประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ของสถานศึกษาภาครัฐ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น เพื่อวางแผนการดำเนินงานประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบการประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๖๔) เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทองกวาว