วิทยาลัยการอาชีพกระนวน มอบหุ่นยนต์รุ่น “KIC Two (2) ROBOT” ให้แก่ โรงพยาบาลสนาม ณ ค่ายเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 4

วันที่ 14 กันยายน 2564 ณ ค่ายเปรมติณสูลานนท์วิทยาลัยการอาชีพกระนวน โดยนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ์ ผู้อำนวยหาร
พร้อมด้วยรองผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มอบหุ่นยนต์รุ่น “KIC Two (2) ROBOT” สู้ภัยโควิด ตัวที่ 2 
ให้กับโรงพยาบาลสนาม จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 4 โดยมี นายทวิช พิมพะ นายอำเภอกระนวนดร.นพ.วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ 
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน เป็นตัวแทนรับมอบในนามจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารและตรวจเยี่ยม มอบอุปกรณืทางการแพทย์ อาหาร และเครื่องดื่ม แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ซึ่งดูแลผู้ติดเชื้อคนไข้สีเขียวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทุกอำเภอ ขอให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยทุกท่านปลอดภัย