วิทยาลัยการอาชีพกระนวน เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัด

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยการอาชีพกระนวนได้ส่งตัวแทน ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพแห่งในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพกระนวน เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัด ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ