วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ขอแสดงความยินดีด้วย กับคุณครู สัญญา แก้วใส ครูกลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ที่ได้รับรางวัล ครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา