สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

อาจารย์และบุคลากร ของสาขาวิชา

ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ ภูผิวฟ้า

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โทร : 082-8561908

นายวรเชษฐ์ มั่งศิลป์

ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
โทร : 088-0609499

หลักสูตร รายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลงาน ของสาขาวิชา