สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

อาจารย์และบุคลากร ของสาขาวิชา

นางสาวนิราวรรณ ภูหงษ์

หัวหน้า แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โทร : 084-3488439

ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ ภูผิวฟ้า

ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โทร : 082-8561908

หลักสูตร รายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลงาน ของสาขาวิชา