สาขาวิชาช่างยนต์

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

อาจารย์และบุคลากร ของสาขาวิชา

นายอดิศักดิ์ พะวงค์

หัวหน้า แผนกวิชาช่างยนต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โทร : 061-1300169

นายเริงชัย ทำมาหมั่น

ผู้ช่วยหัวหน้า แผนกวิชาช่างยนต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โทร : 091-0610996

นายธนกร โคกสีอำนวย

ครูแผนกวิชาช่างยนต์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
โทร : 098-8159914

นายชัยกมล หนูแก้ว

ครูแผนกวิชาช่างยนต์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โทร : 087-4908951

นายนันธสอน มัธยม

ครูแผนกวิชาช่างยนต์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โทร : 080-7659168

นายสดับวิทย์ โคกลือชา

ครูแผนกวิชาช่างยนต์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โทร : 081-0515849

นายวัชระ ไชยษา

ครูแผนกวิชาช่างยนต์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โทร : 081-0515849

หลักสูตร รายวิชาช่างยนต์

ผลงาน ของสาขาวิชา