สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

อาจารย์และบุคลากร ของสาขาวิชา

นายอรรณพน์ สีทำมา

หัวหน้า แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โทร : 089-5699779

นายสงคราม สงครินทร์

ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โทร : -

นายธนงศักดิ์ นิลเขต

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โทร : 087-2211094

นายสุภิสิทธิ์ อุ่นอ่อน

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โทร : 083-3324336

นายสัญญา ไชยเดช

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โทร : 080-4167214

นายพิษณุพงษ์ ไพเราะ

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
โทร : 094-5201940

หลักสูตร รายวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ผลงาน ของสาขาวิชา