สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

อาจารย์และบุคลากร ของสาขาวิชา

นายสัญญา แก้วใส

หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โทร : 099-1928419

นายสายยัณ ภูกองนาค

ครูแผนกเทคนิคพื้นฐาน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โทร : 061-0500416

นายเจษฎา สีแก้วน้ำใส

ครูแผนกเทคนิคพื้นฐาน
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
โทร : 080-5322675

หลักสูตร รายวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ผลงาน ของสาขาวิชา